Trebeskyttelse av beste kvalitet

Bærekraftig fremtid

AkzoNobel er sitt ansvar bevisst og vil bidra til en lysere og mer bærekraftig fremtid. Vi vil skape en verden der maling og fantasi går hånd i hånd med et bedre miljø der grønt er mer enn en farge. Denne holdningen og filosofien påvirker alt vi gjør. Vi strever etter å gjøre en virkelig forskjell gjennom våre produkter og hvordan vi håndterer vår virksomhet, og vi inspirerer andre til å gjøre det samme. Så gjennom å kjøpe våre produkter og samarbeide med oss hjelper du til med å skape en lysere fremtid for alle.

Vi arbeider aktivt for at våre produkter og produksjonsprosesser skal være miljøvennlige. Kvalitet og miljø har fra langt bak i tiden vært ledeord og Akzo Nobel Decorative Coatings har vært kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001 siden 1993. I 1996 ble vi ISO 14001-sertifisert og fra en miljøpolicy har vi satt opp en rekke miljømål som vi hver dag arbeider for å nå.

Vår ambisjon er å utvikle et malingsystem med så liten miljøbelastning som mulig. Et eksempel på våre miljømål er at vi skal kunne tilby vannbaserte produkter til alle bruksmål og dette arbeidet er langt fremskredet.