Trebeskyttelse av beste kvalitet

Brighter Future

Å gjøre ting bedre

Gjennom vårt Brighter Futures program arbeider vi stadig for forbedringer, partnerskap og fantasi i alt vi gjør. Enten det er malingen vi produserer eller forpakningen vi produserer har vi påtatt oss å oppfylle så høye miljøkrav vi bare kan. Ikke bara for å gjøre det vi gjør mer effektivt og miljøvennlig, men også for å oppmuntre andre å gjøre det samme. Dette blir en bra handel for alle til slutt.

Produkter og forpakninger

Våre ambisjoner er å lage de beste produktene med lavest mulig miljøpåvirkning, inklusiv emballasjen. Vår strategi er å måle miljøpåvirkningen våre produkter har og deretter finne løsninger på hvordan vi kan forbedre våre produkter utifra et miljøperspektiv. For å gjøre dette har vi utviklet et verktøy som heter ”Environmental Impact Analyser (EIA)”.

Hvordan vi anvender EIA:
AkzoNobel samarbeider med ”Forum for the Future”, som arbeider med holdbar utvikling og sammen har man utviklet EIA-verktøyet. Som uavhengig organisasjon hjelper ”Forum for the Future” oss slik at vi anvender dette verktøyet for å bedømme og kommunisere hensiktsmessig miljørelaterte krav til våre produkter.

Verktøyet måler miljøprofil for et produkt fra råvare-utvinning gjennom hele tilvirkningsprosessen og helt til det punkt der produktet forlater fabrikken. Vi har valgt å fokusere på tre viktige miljøområder:

1. Mengden utslipp av veksthusgasser (“carbon footprint”) som produseres ved produksjon av produktet. Dette uttrykkes som koldioxidekvivalenter (CO2e)
2. Vekten på avfall som genereres under den totale produksjon av produktet
3. Det volum av vann som forbrukes til tilvirkningen av produktet

EIA-verktøyet gir oss mulighet for å sammenlikne den bærekraftige utviklingen for ulike produkter, og hjelper oss å gjøre store miljøforbedringer. Dette forenkler kjøpsprosessen for våre kunder mht å gjøre et bevisst valg basert på fakta.

For mer informasjon se:

http://www.forumforthefuture.org/projects/enviro-impact-analyser-intro

AkzoNobel i samfunnet

AkzoNobel er overbevisst om at menneskers omgivelser har stor påvirkning på humør og velbehag. Derfor vil vi delta for et lysere og friskere miljø gjennom å sette farge på og i menneskenes bosteder samt på mørke og dårlige plasser rundt omkring oss i samfunnet.

Vi gjør dette blant annet gjennom vårt Community Program, som gir våre medarbeidere muligheten til å male om og fornye omgivelser der de bor, i skolene eller hos den lokale idrettsforeningen til sine barn. Dessuten hjelper vi også kommuner og myndigheter med å fornye og male om offentlige plasser, f.eks samarbeider vi med Stockholms by og vi har malt om arkaden ved Sergels Torg i en lysere farge, for at mennesker skal oppleve torget som hyggelig og ikke minst sikkert.

Profesjonelle malere

Vi har et nært samarbeid med mange malebedrifter og sammen med disse utvikler og tester vi våre produkter samt utvikler applikasjonstilbehør, forpakninger og påføringsmetoder – alt for å forenkle malerens hverdag og bidra til et bedre miljø og fremtid.

Hvordan vi arbeider

Vi vil være en del av en verden som har naturlig skjønnhet og farge – og vi vil forsikre oss om at det blir slik i fremtiden. Det er en selvfølge for oss å ta ansvar for hvordan vi produserer våre produkter, hvordan vi bedriver vår virksomhet og hva som skjer med produkter og emballasje etter bruk. Det håper vi det er for deg også.

Vår utvikling gjennom 2010

I 2010 tok vi et stort steg i riktig retning og nedenfor ser du en oversikt (alt målt i tonn/produkt) fra vår virksomhet:

  • energiforbruket sank med 5 %
  • klimapåvirkning sank med 5 %
  • utslipp av løsningsmiddel sank med 7 %
  • avfallsmengden sank med 2 %