Trebeskyttelse av beste kvalitet

Din innsats

Vi hos AkzoNobel tror på en lysere og mer holdbar fremtid. Gjennom vårt miljøarbeid vil vi hjelpe mennesker å gjøre smarte og miljøvennlig valg – daglig. Uansett om det handler om maling i ditt hjem, i samfunnet der du bor eller hvordan du kan senke forbruket av avfall så har vi mange muligheter for deg til å gjøre en forskjell. Hvorfor ikke begynne allerede i dag!

Velg vannbasert maling

Et av de enkleste miljøvennlig valg du kan gjøre er å velge vannbasert maling i stedet for løsningsmiddelbasert maling. Dette vil sikre at du minimerer utslipp av løsningsmiddel eller VOC (Volatile Organic Compound) i dine malingsprosjekt. Du forbedrer til og med luftkvaliteten og minsker klimapåvirkningen ettersom løsningsmiddelet i løsningsmiddelet i løsemiddelbaserte malinger avdamper ved romtemperatur. VOC frigjøres fra mange kilder i vår hverdag, f.eks brensel, rengjøringmiddel, aerosoler og til og med kosmetikk. VOC bidrar til dårlig luftkvalitet når de reagerer med avgasser og sollys, og bidrar til den globale oppvarmingen.

Bruk holdbar maling av høy klasse

Det gir deg fordeler som langsiktig kostnadsbesparing, lang holdbarhet og et bedre miljøvalg. Om du bruker produkter som Pinotex Superdec, Superdec Plus og Ultradec så kommer du ikke å behøver å male om så ofte, og ditt hjem ser friskt og nytt ut år etter år. Dette innebærer dessuten at påvirkningen på miljøet minsker ettersom du ikke trenger å kjøpe maling så ofte og det blir mindre emballasje og malingsavfall.

Velg blant våre miljømerkede produkter

For å forenkle ditt valg har vi miljømerket våre produkter. Alle våre produkter for behandling av tre er dessuten merket med FSC logo hvilket innebærer at vi arbeider for å bevare verdens skoger.

Kjøp riktig mengde maling

Kjøp kun den mengde maling du trenger. Det hjelper deg å holde kostnadene nede og er bedre for miljøet. Lær hvordan du beregner riktig mengde maling med disse hendige tipsene.

  1. Vurder størrelsen på den flaten du skal male. Måle bredden og høyden på veggene og multipliser dem for å beregne det samlede kvadratmetermålet.
  2. Trekk fra arealet som vinduer og dører utgjør.
  3. Multipliser ditt nye totale kvadratmetermål med det antall strøk du trenger – vi anbefaler å legge på minst to strøk + eventuell impregneringsolje og grunning.
  4. Til slutt dividerer du det samlede tallet med det tallet for m²/l som står på malingsspannet og i produktinformasjon. Dette vil gi deg det antall liter maling du trenger for ditt prosjekt.
  5. Når du bruker maling av høyere kvalitet, vil du merke at du bruker mindre maling og oppnår bedre resultat – det er bedre for miljøet!

Gjenvinningstips

Et stort problem i vårt samfunn er at mye av den malingen som blir til overs når man har malt “forsvinner”. Dette synes vi hos AkzoNobel er urovekkende. Dersom du ikke trenger resten av malingen, oppfordrer vi deg til å levere den til nærmeste gjenvinningsstasjon, der den blir tatt hånd om på en sikker og miljøvennlig måte. Dessuten kan emballasjen gjenbrukes for å skape nye malingsbokser.